Zápisy pro školní rok 2021/2022

13.4.2021 16:17 / Eva Grohmanová

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou

ve dnech 04. - 05. května 2021 v době od 8 - 11 hod.

 

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou ve dnech 04. - 05. května 2021 v době od 8 - 11 hod.

v přízemí terasy mateřské školy bez možnosti vstupu a prohlídky mateřské školy

a za dodržení platných pandemických podmínek.

Jak postupovat  při zápisu :

1) Stáhněte si z této stránky dole soubory s názvem:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí /vytiskněte oboustranně/

Evidenční list dítěte /vytisknout oboustranně - 1 list, netiskněte dva listy zvlášť!/

Tyto dokumenty jsou v PDF formátu.

 

2) Tyto tři formuláře vyplní  zákonní zástupci dítěte - ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Evidenční list necháte potvrdit u dětského lékaře.

 

3) S VYPLNĚNÝMI A POTVRZENÝMI TISKOPISY SE dostavíte k zápisu bez dítěte.

 

4)U ZÁPISU PŘEDLOŽÍTE OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ADRESUJTE NA: msslovenska@volny.cz