PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 01. ZÁŘÍ 2020

27.8.2020 14:26 / Eva Grohmanová

 

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

V OBDOBÍ

OD 01. ZÁŘÍ 2020

v souladu s manuálem „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. 08. 2020 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 08. 2020.