Zápisy do 1. tříd základní školy

6.2.2019 10:32 / Bohumil Zmrzlík

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019 se letos konají až v dubnu. Do 1. třídy na naší ZŠ Mendelova budete moci zapsat dítě při zábavných zápisech ve středu 3. dubna 2019 od 14.30.

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nechcete-li na zápis čekat, využijte možnosti se předem telefonicky objednat na určitý čas.

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Zápisy jsou organizovány zábavnou formou tak, abyste mohli se svým dítětem prožít ve škole příjemné odpoledne. Máte-li však potřebu projít administrativní částí zápisů v předem domluveném čase, můžete si tento čas telefonicky předem objednat na telefonním čísle 596 311 919. (Doporučujeme však přijít i na zábavnou část, a to minimálně půl hodiny před dobou smluvenou na administrativní zápis.)

Pokud nebudete moci přijít k zápisům ve středu 3. dubna, můžete své dítě zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem třeba telefonicky předjednat).

 

Moc se na Vás a hlavněš na Vaše děti těšíme!

 

Zároveň upozorňujeme, že letos musí zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte!

Jestliže máte zájem navštívit naši školu před zápisy, podívat se případně i do výuky, můžete svou návštěvu telefonicky domluvit na čísle 596 311 919.

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce přinese již na zápisy doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2013 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2014, pak je nutné dodat navíc i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.