Zápisy do 1. tříd na ZŠ Mendelova

4.3.2020 08:11 / Pavel Wojnar

Zápisy do 1. tříd proběhnou v úterý 7. 4. 2020. Pokud vám tento termín nevyhovuje, domluvte si s ředitelem školy individuální termín zápisu do 1. třídy.

 

Vybíráte školu pro svého budoucího prvňáčka? Klíčovou roli hraje, KDO dítě učí. V příštím školním roce 2020/21 budou naše nově zapsané prvňáčky učit paní učitelky Mgr. Klára Folwarczná a Mgr. Beata Pukowiecová. Uvažujete, do které školy zapsat své dítě? Domluvte si návštěvu školy. Přijďte se po předchozí domluvě podívat do hodin učitelek,které budou učit příští rok prvňáčky.  Rodiče vybírají pro své dítě školu! Ptejte se, co vás zajímá! Zajímejte se o výuku!

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 se letos konají v úterý 7. dubna 2019 od 14.30.

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Máte-li potřebu projít administrativní částí zápisů v předem domluveném čase, můžete si tento čas telefonicky předem objednat na telefonním čísle 596 311 919.

Pokud nebudete moci přijít k zápisům v úterý 7. dubna, můžete své dítě zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem třeba telefonicky předjednat).

Zároveň upozorňujeme, že zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte!

 

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce přinese již na zápisy doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2015, pak je nutné dodat navíc i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.