ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

24.4.2020 21:15 / Eva Grohmanová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „U MODRÉHO SLONA“

V KARVINÉ – HRANICÍCH, SLOVENSKÁ 2872

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PROBĚHNE BEZKONTAKTNÍ FORMOU

v době od 02. – 16. května 2020.

Potřebné formuláře k vyplnění, přesný popis postupu

při bezkontaktních zápisech

a další informace najdete na těchto našich webových stránkách. 

 

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou

(z důvodu pandemie COVID - 19) bezkontaktně 

ve dnech 02. - 16. května 2020.

Jak postupovat  při zápisu online:

1) Stáhněte si z této stránky dole soubory s názvem:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí /vytiskněte oboustranně/

Čestné prohlášení k očkování

Tyto dokumenty jsou ve Wordu nebo v PDF formátu.

2) Tyto tři formuláře vyplní  zákonní zástupci dítěte.

V případě ručního vyplňování prosíme o čitelný rukopis.

3) MOŽNOSTI doručení vyplněných, podepsaných a vytištěných formulářůvčetně kopie očkovacího průkazuv době od 02. – 16. května 2020:

  1. a) vhodit do schránky u vchodu do školní jídelnymateřské školy a obálku označit „Zápis do MŠ U Modrého slona“
  2. b) poslat e-mail s elektronickým podpisem,

b)naskenovat a poslat e-mailem na adresu msslovenska-stepan@volny.cz

  1. c) zaslat poštou na adresu: Mateřská škola,Slovenská 2872/10, 733 01 Karviná – Hranice a obálku označit „Zápis do MŠ U Modrého slona“

Pokud disponujete datovou schránkoua elektronickým podpisem, můžete tyto formuláře poslat jejím prostřednictvím. ID naší datové schránky je x86rahg.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍV MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu mateřskou školu (jedno místo poskytovaného vzdělávání) nebo stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, kterým může ZŠ a MŠ Mendelova poskytnout předškolní vzdělávání pro mateřskou školu:

 

  1. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 08. 2020 nebo povolený odklad povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání s trvalým bydlištěm ve školském obvodu mateřské školy.

 

  1. Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 08.2020, dosažení věku dítěte 3 let k 31. 08. 2020 s trvalým bydlištěm ve školském obvodu mateřské školy.

 

  1. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 08. 2020 nebo povolený odklad povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání s trvalým bydlištěm mimo školský obvod mateřské školy.

 

  1. Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 08.2020, dosažení věku dítěte 3 let k 31. 08. 2020 s trvalým bydlištěm mimo školský obvod mateřské školy.

 

  1. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

 

  1. Dosažení věku dítěte 2 let k 31. 08. 2020 v pořadí od nejstaršího do výše povoleného počtu dětí na třídu dle legislativních dokumentů

 

Z těchto kritérií je možná výjimka, o které rozhodne ředitel školy.

 

V Karviné dne 02. 05. 2020

Mgr. Bohumil Zmrzlík                                                                                                    ředitel příspěvkové organizace                                                                                  Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná