MŠ je od 1.3. 2021 uzavřená

27.2.2021 12:37 / Leona Mechúrová

Vážení rodiče, 

usnesením vlády ČR ze dne 26.2. 2021 je mateřská škola od 1.3. do 21. 3. 2021 uzavřena. Rodiče mohou žádat ošetřovné  - informace zde: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

MŠ a ZŠ Mendelova je školou, která poskytuje neodkladnou péči o děti vybraných profesí ve věku 3-10let

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·         zaměstnanci obecní policie,

·         zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky,

·         příslušníky ozbrojených sil,

·         zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

·         pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

·         pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

·         zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

·         zaměstnanci zařízení školního stravování,

·         zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Rodiče, kteří spadají do okruhu vybraných profesí a mají zájem o péči o dítě od pondělí 1.3. žádáme, aby nejpozději do neděle 27.2. 2021 do 16h informovali o svém záměru emailem nebo telefonicky vedoucí učitelku MŠ. 

Podle zájmu rodičů rozhodne ředitelka MŠ a ZŠ o tom, která z mateřských škol (MŠ Žižkova anebo MŠ U Modrého slona) bude službu pro rodiče vybraných profesí nabízet. Rodiče budou informováni na webových stránkách obou MŠ v neděli do 18h. Poptávku dalších rodin z důvodu krizových opatření vlády nemůžeme uspokojit. 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka