V čem jsme jiní.......?

8.5.2017 18:20 / Eva Grohmanová

Chcete vědět, co nabízíme...?

 

 

 

                             V čem jsme jiní ?

 

 VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU

všechny děti navštěvující MŠ se věnují hře na zobcovou flétnu dle zájmu; ve škole pracuje flétnový soubor „Písklata“ pod vedením učitelky – absolventky  studia hry na zobcovou flétnu u prof. Žilky a PaedDr. Poledníka

INTEGRACE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

začleňování těchto dětí do kolektivu v běžné mateřské škole s přihlédnutím k jejich specifiku a podmínkám školy; s dětmi pracují speciální pedagožky

TŘÍDY S INTEGROVANOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

jsme jediná mateřská škola v Karviné, která provádí výuku touto formou; angličtina prolíná výchovně-vzdělávací prací během celého pobytu dítěte ve všech třídách;
s dětmi pracují kvalifikované učitelky 

Další aktivity : keramická dílna, „Předškoláček“-příprava budoucích školáků,tanečky,plavání,návštěva solné jeskyně,společné akce dětí a rodičů – bruslení, kola, výlety do hor,karneval, dílničky, společné zpívání atd.

Základem všech aktivit je hra – pro dítě hlavní a převládající činnost, specifická

forma učení a přípravy pro školu a práci v dalším životě .

  „ Vše v životě člověka záleží na dobrém začátku“.

                            J.A. Komenský

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies